MUZEUM RZEMIOSŁA W KROŚCIE
Z krosna do Krosna
MIĘDZYNARODOWE BIENNALE ARTYSTYCZNEJ TKANINY LNIANEJ

UCZESTNICY

Artysta: Renata Jackowiak
Kraj: Polska
Tytuł: QR Krosno
Rozmiar: 59 x 57 x 2 cm
Technika: technika mieszana: formowanie, klejenie, przeplot
Rok: 2016
Biogram:

Urodziła się w Poznaniu. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu (obecnie UAP) – dyplom na Wydziale Wychowania Plastycznego oraz na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. Po ukończeniu studiów rozpoczęła działalność zawodową na uczelniach w Poznaniu. Tytuł doktora oraz habilitację uzyskała na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi – na Wydziale Tkaniny i Ubioru w dyscyplinie naukowej: sztuki projektowe, w specjalności: tkanina unikatowa. Od 2012 r. adiunkt w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Prowadzi pracownię dyplomową produktu autorskiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą struktur w obiektach oraz ich wpływu na organizację przestrzeni. Realizowane przez nią prace nie posiadają charakteru figuratywnego. Stanowią jedynie zapis osobistych estetycznych odczuć inspirowanych zmysłem dotyku i wzroku. Te dwa bodźce wzajemnie się dopełniają i potęgują doznania. Poddawane są swoistej metamorfozie na język struktur a wizualizowane – w formie tkanin unikatowych oraz miniatur. Dorobek artystyczny to kilkanaście wystaw indywidualnych oraz ponad sto zbiorowych w kraju i za granicą.