MUZEUM RZEMIOSŁA W KROŚCIE
Z krosna do Krosna
MIĘDZYNARODOWE BIENNALE ARTYSTYCZNEJ TKANINY LNIANEJ

UCZESTNICY

Artysta: Jadwiga Korzeniowska
Kraj: Polska
Tytuł: Odrodzenie - cykl
Rozmiar: 42 x 42 cm, 28 x 42 cm, 42 x 42 cm
Technika: haft
Rok: 2016
Biogram:

Absolwentka Uniwersytetu Ludowego Rękodzieła Artystycznego w Woli Sękowej. Tam ukończyła instruktorski kurs kwalifikacyjny z dziedziny rękodzieła artystycznego oraz zdała egzaminy czeladnicze w zawodach: hafciarka i tkacz. Absolwentka Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuk Plastycznych na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie – praca pisemna z historii sztuki pod kierunkiem dr Aleksandry Giełdoń-Paszek, praca dyplomowa – rzeźba ceramiczna w Katedrze Rzeźby prof. Jerzego Fobera (2011). Zdobyła I miejsce w międzynarodowym konkursie „Operation Frimousses du Monde de l'UNICEF France” (2012). Uczestniczka wystaw: Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna”, Muzeum Rzemiosła w Krośnie (2010, 2012, 2014) oraz „Droga do Japonii”, Biblioteka Miejska, Siemianowice Śląskie (2014). Od 2011 r. prowadzi autorską pracownię plastyczno-rękodzielniczą w Siemianowicach Śląskich.