MUZEUM RZEMIOSŁA W KROŚCIE
Z krosna do Krosna
MIĘDZYNARODOWE BIENNALE ARTYSTYCZNEJ TKANINY LNIANEJ

UCZESTNICY

Artysta: Skaidrite Leimane
Kraj: Łotwa
Tytuł: Podejdź bliżej - dyptyk
Rozmiar: 2 x (40 x 60) cm
Technika: technika: gobelin
Rok: 2016
Biogram:

Urodziła się w 1941 r. w Dobele na Łotwie. Ukończyła Liceum Sztuk Użytkowych w Rydze (1960) oraz Łotewską Akademię Sztuk Pięknych, Wydział Tkaniny ? dyplom w 1993 r. Obecnie pracuje na uczelni macierzystej. Należy do American Tapestry Allianse (od 2001), Consulting committee of FITMA TAIWAN (od 2011), a także do Stowarzyszenia Artystów Plastyków Łotwy oraz Stowarzyszenia Sztuki Włókna. Pracowała jako wykładowca w Łotewskiej Akademii Sztuk Pięknych i była kierownikiem Studia Sztuk Użytkowych L?gante. Wystawy indywidualne: Executive committee of Kurzeme?s district, Ryga, Łotwa (1994); Dom Stowarzyszenia Architektów, Ryga, Łotwa (1995); Club Ledurg, Łotwa (1997); Galeria "Durvis", Tukmus, Łotwa (2006); Talsi Art Museum, Łotwa (2003); Galeria "Daugava", Ryga, Łotwa (2006); Kościół św. Jana w Rydze, Łotwa (2007); Valmieras Art Museum, Łotwa (2011); Galeria Apsida, Ryga, Łotwa (2011). Wystawy grupowe: International Tsai Art Exhibition, Centrum Kultury Dadun, Tajwan (2014); International Exhibition of Textile Art Association "19", kościół św. Piotra w Rydze (2014); Tapestry Exhibition of Textile Art Association (2014 - Kieś; Muzeum Historii i Sztuki w Jekabpils; Muzeum Historii i Sztuki w Gulbene; 2015 - Witebsk; Jegława; kościół św. Piotra w Rydze; 2016 - kościół św. Piotra w Rydze); Wystawa Miniatury Tkackiej, Rotko Center, Dyneburg (2014); International Tsai?mo Butterfly Art Exhibition, Centrum Kultury Dadun, Taichung, Tajwan (2015). Wielokrotnie uczestniczyła w pracach jury konkursów artystycznych w wielu krajach świata (Łotwa, Włochy, Francja, Niemcy, Austria, Węgry, Szwecja, Czechosłowacja, Norwegia, Litwia, Estonia, Rosja, Grecja i Tajwan). Uczestniczka Międzynarodowego Sympozjum Artystycznego "Dialogue", Zvartava, Łotwa. Prace w kolekcjach prywatnych w USA, Niemczech, Łotwie i na Węgrzech.

Motto: Attraction exists between things in physics and also between people.